HUKUM LAM FI'IL (Bahasa Sunda)


Lam Fi’il nyaeta lam anu aya dina kalimat fi’il, rek fi’il madi, fi’il mudlore, atawa fi’il ‘amar, rek di mimiti kalimat, di tengah kalimat, atawa di tungtung kalimat, maka macana lam fi’il teh wajib di idharkeun. Contona :
  1. Lam fi’il madi awal kalimat                :  اِلْتَقَى
  2. Lam fiil madi tengah-tengah  kalimat :  قُلْـنَا
  3. Lam fi’il amar akhir kalimat                :  قُلْ نَعَمْ
Lam fi’il mayunan huruf hijaiyah, eta teu wajib idhar kabeh, tapi aya pengecualian, nyaeta dimana-mana lam fiil mayunan huruf lam deui ( ل ) jeung ro (ر),
conto :
1.                  Lam fi’il mayunan lam deui          :   قُلْ لَوْكَانَ
2.                  Lam fi’il mayunan ro                    :   قُلْ رَبِّيْ
Qoidah pangna lam fi’il wajib idhar ;
وَاَظْهِرَنَّ لاَمَ فِعْلٍ مُطْلَقًا # فِى نَحْوِ قُلْ نَعَمْ وَقُلْنَا وَالْتَقى
Kudu ngaidharkeun elam dina fi’il # qul na’am, qulna, waltaqo eta misil

Sumber :
Abidin, KH. Zaenal. (1998). Al-Majmu’ Al-Fawaid fi Ilmi Tajwid. Bantul
_________. (1414 H). Pelajaran Tajwid Al-Quran. Tasikmalaya : Pesantren Miftahulhuda Cet. ke-3,
 


loading...
Previous
Next Post »