NYEKAR DI PUNCAK SURYALAYAPhoto sabada nyekar ka Abah Sepuh-Abah Anom di Puncak Suryalaya

Dinten ka dua puluh salapan, dinten Ahad nu janten wekasan dina bulan Sya’ban taun 1437 Hijriyyah. Pareng dina ping 5 Juni 2016, Kulawarga Besar Aki Mad Fakih bin Adhani / Nini Engki binti H. Sobari ngalaksanakeun nyekar/ziarah ka Guru Agung Abag Sepuh (Syekh Abdulllah Mubarok bin Nur Muhammad ra.) sareng  Abah Anom (Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin ra.) di Makam Puncak Suryalaya.

Hiji tradisi agamis jeung budaya di Patapan Suryalaya, dina raraga mapag rajana bulan Hijriyah –nyatana Ramadhan anu mulya- sakur dulur salelembur, kadang warga nu saikhwan seja ngalaksanakeun nyekar/ziarah ka Pangersa Abah Sepuh sareng Abah Anom. Anu saterasna dilajengkeun ziarah ka para karuhun aki-nini, uyut, eyang jrrd.

Sakumaha pitutur agama dina QS. Ali Imron: 133, yen urang kudu gura-giru menta panghampura ka Allah Ta’ala. Sabada meredih panghampura ti manten-Na, dipiharep mugi urang bisa ngalaksankeun ibadah puasa kalawan sampurna, sarta tujuan puasa –taqwa nu utama- bisa kapimilik ku urang sadaya salaku jalma anu ariman.

Kantenan, dina mayunan sasih anu suci, hate kudu bener-bener beresih tina saban dosa anu pernah dipilampah ku urang. Dosa nu karasa boh nu teu karasa. Diantarana dosa ka papada, dosa ka kulawarga, dosa ka indung bapa, malah dosa kanu jadi Guru Mursyid bati teu milampah amaliyah anu saenyana paparin ti mantenna. 
(Astagfirulloh Hapunteeenn Abaaah ….., Hampura emaaa … hampura bapaaa… abdi nu bedegong tacan tiasa mulangtarima kana jasa-jasa aranjeun. Mugi kedal tobat nu di ucap dikabul ku Allah Robbun Gofuur. Amiin.)Acara kulawarga ieu rutin dilaksanakeun dua kali dina saban taun, nyaeta dina mapag bulan Romadhon sareng dina akhir Romadhon. Ti kawit nyekar ka Pangersa Abah, silaturahmi ka ahlul bait (keluarga Abah Anom), nyekar ka karuhun tug dugi ka sadaya turunannana anu parantos tilar dunya.

Diantara katurunan Uyut Sobari sareng Uyut Ilah nyaeta (Nini) Engki/Mad Fakih. Tina papasangan ieu ngagaduhan katurunan anu urutannana:

1.       H. Toha Muslih ka Hj. Uum Sumiati (Warudoyong), dipaparinan putra 5 (pameget 4, istri 1), incu 12.
2.       Ahmad/Emod/Ero (alm.) ka Tuti (Bandung), dipaparinan putra 4 (pameget 2, istri 2), incu 8.
3.       Rabiah ka Aleh (Sukaresik), dipaparinan putra 6 (pameget 2, istri 4), incu 13, buyut 2
4.       Anah ka Cece Sutisna (alm) - (Cikoranji), dipaparinan putra 2 (pameget), incu 1
5.       Esih ka Aban (Godebag), dipaparinan putra 3 (pameget 2, istri 1), incu 3

Mugia nyekar/ziarah –nu Sunnah hukumna- bisa kalaksanakeun ku tununan urang anu bakal datang. Taya maksad nu dipalar, iwal ibadah kalih nyuprih panghampura Gusti. Sangkan hirup hurip salamina aya dina kabagjaan dunya aherat, utamina aya dina ridlo Gusti.

Ilaahii anta maqsuudii waridlooka mathluubii a’tinii mahabbataka wama’rifataka


Kamaludin Koswara
5 Juni 2016
06.30
 
loading...
Previous
Next Post »