Conto Biantara Paturay Tineung Basa Sunda download PDF

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Sampurasun...
Pamugi wargi sadaya salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Aamiin.

Dina mangsa ahir taun pelajaran di tiap sakola, hampir di tiap tingkatan; SD, SLTP, SLTA sok ngayakeun acara paturay tineung atawa perpisahan. Patali sareng acara paturay tineung, sapalihna wargi-wargi urang Jawa Barat anu reueus tur ngamumule kana basa Sunda salaku basa indungna sok aya nu meryogikeun kana conto biantara kanggo dina eta acara. 

Dumasar kana hal eta, di dieu disayogikeun conto biantara paturay tineung, boh biantara ti murid ka guru atanapi sabalikna ti guru ka murid. Dina laman ieu, admin nyayogikeun conto biantara dina wangun PDF. Ka saha bae anu meryogikeun, mangga kantun didownload file PDF-na di handap ieu ku cara di klik teras disimpen:

1. Conto biantara paturay tineung ti murid ka guru
2. Conto biantara paturay tineung ti guru ka murid

Pamugi postingan ieu aya mangpaatna kanggo balarea, panuhun tiasa dibagikeun deui kanu sanesna malar basa Indung nu kacida luhungna saterasna tiasa kariksa kalayan dimumule ku pituin urang Sunda. 

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.


Acara Paturay Tineung MTs Serba Bakti
(Poto : by Triana)
by: admin
loading...
Previous
Next Post »