KONCI/RUMUS PETIKAN KACAPI (CIANJURAN) LAGU LEMBUR SINGKURLaras   : Pelog

Mangkat : 5


Petikan           :
{5 > 5*}  2x

5+*  2+*  5+*  2+*  2+ > 3+*  {3 > 3*}

1+*  1 > 3*  3 > 5*  5 > 3*  3+ > 5+*.
KATERANGAN (SIMBOL) :
No
Simbol
Nama Simbol
Keterangan/Petunjuk
1
Tanda Panah Ke Kanan
Jenglong
2
*
Tanda Bintang
Goong
3
+
Tanda Tambah
Dua Wilet
4
#
Tanda Pagar
Langsung pindah
5
{  }
Tanda Kurung
Gelenyu/Introloading...
Previous
Next Post »